Symptomy

według Ronalda D. Davisa

Jak rozpoznać dysleksję

 

Większość osób dyslektycznych, niezależnie od wieku, wykazuje ok. 10 lub więcej, z niżej wymienionych cech lub zachowań (cechy te mogą zmieniać się z dnia na dzień lub z minuty na minutę; najbardziej stałą rzeczą dotyczącą dyslektyków jest ich niestałość):

 • błyskotliwy, bardzo inteligentny, elokwenty, ale nie potrafiący czytać, pisać oraz literować
 • przez nauczycieli i otoczenie często uważany za leniwego, mało zdolnego, nieuważnego, niedojrzałego, „starającego się niewystarczająco” lub sprawiającego problemy wychowawcze
 • jego problemy z nauką nie są na tyle poważne, by otrzymać dodatkową pomoc ze szkoły
 • wykazuje się wysoką inteligencją emocjonalną, która nie jest przedmiotem egzaminów
 • zwykle zdaje świetnie egzaminy ustne, ale nie pisemne
 • czuje się mniej inteligentny niż inni, ma kiepską samoocenę, ukrywa słabość wykorzystując bardzo pomysłowe strategie
 • łatwo wpada we frustrację i gniew w czasie czytania podręczników lub w sytuacjach, gdy bywa odpytywany z przeczytanego tekstu
 • jest utalentowany w dziedzinach: aktorstwo, muzyka, sport, mechanika, sprzedaż, biznes, projektowanie, budownictwo i inżynieria
 • wydaje się być zamyślony, może być typem marzyciela, łatwo traci poczucie czasu,  ma trudności z koncentracją uwagi
 • uczy się najlepiej poprzez działania manualne, demonstracje, eksperymenty, obserwacje oraz pomoce wizualne

 
Widzenie, czytanie i literowanie:

 • narzeka na zawroty głowy, bóle głowy lub bóle brzucha podczas czytania
 • odczuwa zmieszanie związane z literami, cyframi, słowami, kolejnością lub podczas wypowiedzi ustnych
 • w czasie czytania lub pisania stosuje powtórzenia, dodaje nieistniejące litery lub słowa, przestawia, omija, zamienia oraz przekręca  litery, cyfry, słowa
 • skarży się na uczucie lub widzenie nie istniejącego ruchu podczas czytania
 • może mieć świetny wzrok i spostrzegawczość lub odwrotnie – brak głębszej percepcji wzrokowej
 • czyta kilkakrotnie ten sam tekst ze słabym rozumieniem
 • literuje fonetycznie i niekonsekwentnie

 
Mowa i słuch:

 • może przejawiać nadwrażliwość na bodźce słuchowe, słyszeć słowa, które nie zostały powiedziane lub zniekształcać to, co zostało powiedziane, łatwo rozpraszają go bodźce słuchowe
 • ma trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, by wyrazić to, co chce powiedzieć
 • mówi w mało precyzyjny, lakoniczny sposób
 • może mówić w sposób przerywany, nie kończyć zdań, jąkać się pod wpływem stresu, wymawiać dłuższe słowa w sposób nieprawidłowy lub przestawiać zdania, słowa lub sylaby

 
Pisanie i zdolności motoryczne:

 • miewa problemy z pisaniem i odwzorowywaniem tekstu, może trzymać długopis w niewłaściwy sposób, pismo może być nieczytelne, a te same litery różnią się od siebie
 • może przejawiać pewną niezdarność, mieć nieskoordynowane ruchy (np. być słaby w grze w piłkę oraz innych grach grupowych)
 • miewa skłonności do choroby lokomocyjnej
 • może być leworęczny, oburęczny oraz często mylić lewą i prawą stronę oraz „pod” i „nad”

 
Matematyka i zarządzanie czasem:

 • może mieć trudności z określeniem czasu i zarządzaniem nim oraz trudności z punktualnością
 • może mieć trudności z przyswajaniem informacji w określonej kolejności oraz z wykonywaniem zadań, wymagających określonej kolejności czynności
 • pomaga sobie liczeniem na palcach lub innymi „sposobami”, często zna prawidłową odpowiedź, lecz nie potrafi rozpisać jej w postaci równania
 • może mieć trudności w liczeniu przedmiotów lub posługiwaniu się pieniędzmi
 • potrafi rozwiązywać proste równania, ale nie udaje mu się rozwiązywać zadań z treścią; nie daje sobie rady z wyższą matematyką

 
Pamięć i procesy poznawcze:

 • świetna pamięć długotrwała zdarzeń, miejsc i twarzy
 • kiepska pamięć do kolejności faktów i informacji, których sam nie doświadczył
 • w przetwarzaniu informacji posługuje się przede wszystkim obrazami i uczuciami, a nie dźwiękami i słowami (nie “słyszy” własnych myśli)

 
Zachowanie, zdrowie, rozwój i osobowość:

 • może przejawiać skłonności do nieporządku lub do przesadnego uporządkowania
 • może być klasowym klownem, sprawiać problemy wychowawcze lub odwrotnie – być bardzo zamknięty w sobie
 • niektóre etapy rozwojowe (takie jak mówienie, raczkowanie, chodzenie, zawiązywanie sznurowadeł) mogą u niego wystąpić dużo wcześniej lub dużo później niż wskazują normy
 • może mieć skłonność do infekcji i alergii, przejawiać nadwrażliwość na jedzenie, dodatki i produkty chemiczne zawarte w pożywieniu
 • może spać bardzo głęboko lub bardzo płytko, może mieć skłonność do nocnego moczenia się (niezależnie od wieku)
 • może być bardzo odporny lub bardzo nieodporny na ból
 • ma silne poczucie sprawiedliwości, jest emocjonalnie wrażliwy
 • gdy jest pod wpływem stresu, presji czasu, jest zakłopotany lub chory, liczba popełnianych błędów wzrasta, a symptomy dysleksji są wyraźniejsze

 

Lista symptomów podana za zgodą Davis Dyslexia Association International.

Test for Dyslexia: 37 Common Traits
© 1992 by Ronald D. Davis, Reprinted with Permission

Wyeliminuj problemy związane z dysleksją
i pozwól by Twój potencjał rozkwitał.

 

DYSLEKSJA POD KONTROLĄ

Marta Jarosiewicz

Metodyk Programów Korekcji Dysleksji Davisa®
Adres: ul. Sąchocka 2, Warszawa
tel. 731 108 360
e-mail: kontakt@dysleksjapodkontrola.pl 

 Profesjonalne usługi opisywane jako Programy Davisa®: Korekcja Dysleksji Davisa®, Opanowanie Symbolu Davisa®, Przywracanie Orientacji Davisa®, Opanowanie Matematyki Davisa®, mogą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające licencję nadaną przez Davis Dyslexia Association International.