Program Opanowanie Skupienia Davisa®

 

Czy masz poniższe problemy z ADHD?

Rozkojarzenie
Przeskakiwanie z jednego tematu do drugiego
Impulsywność
Trudność w utrzymywaniu relacji międzyludzkich
Trudność z ustaleniem kolejności
Zdezorganizowanie lub przymusowe porządkowanie
Skłonność do powtarzania tych samych błędów
Skłonność do obwiniania innych za pojawiające się problemy

Jak pomaga Program Opanowanie Skupienia Davisa®?

 

Poprawa możliwości skupienia się
Mniejsze rozproszenie
Samoregulacja i kontrola poziomu energii
Poprawa umiejętności społecznych
Poprawa koordynacji
Zwiększenie poczucia własnej wartości
Lepsza świadomość relacji międzyludzkich
Zarządzanie stresem i lękiem
Rozwój osobisty

Program Opanowanie Skupienia Davisa®

Program Opanowanie Skupienia Davisa® zapewnia rozwiązanie problemów ADHD bez udziału leków.

To przyjemne i działa!

Nauczysz się:

 

Kontrolować uwagę
Zarządzać poziomem swojej energii
Lepiej rozumieć interakcje społeczne
Lepiej rozumieć własne zachowania
Analizować jaki to ma wpływ na innych
Bardziej kontrolować własne życie
Być mniej rozdrażniony i zły
Realizować swój potencjał

Program Opanowanie Skupienia Davisa® dla dorosłych pozwala im:

 

Lepiej się zorganizować
Być mniej impulsywnym
Łatwiej utrzymywać skupienie
Być bardziej skutecznym w działaniu
Być mniej niespokojnym
Lepiej się kontrolować
Lepiej wykorzystywać swój potencjał

Program Opanowanie Skupienia Davisa® obejmuje:

 

30 godzin indywidualnych zajęć
Spersonalizowany programi wyłączna uwaga oraz dbałość o cele klienta
Materiały potrzebne o zajęć
Modelowanie koncepcji i pojęć dotyczących zachowań ADHD
Sesje analizy realnych sytuacji pozwalające rozpoznawać koncepcje życiowe
Sesje konsultacyjne z metodykiem po zakończeniu programu
W razie potrzeby konsultacje e-mailowe i telefoniczne.

Wyeliminuj problemy związane z dysleksją
i pozwól by Twój potencjał rozkwitał.

 

DYSLEKSJA POD KONTROLĄ

Marta Jarosiewicz

Metodyk Programów Korekcji Dysleksji Davisa®
Adres: ul. Sąchocka 2, Warszawa
tel. 731 108 360
e-mail: kontakt@dysleksjapodkontrola.pl 

 Profesjonalne usługi opisywane jako Programy Davisa®: Korekcja Dysleksji Davisa®, Opanowanie Symbolu Davisa®, Przywracanie Orientacji Davisa®, Opanowanie Matematyki Davisa®, mogą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające licencję nadaną przez Davis Dyslexia Association International.