Program Opanowanie Matematyki Davisa®

Co to jest Program Opanowanie Matematyki Davisa®?

Program Opanowanie Matematyki Davisa® jest rozwiązaniem problemu dyskalkulii. Co to jest dyskalkulia? Jest to zaburzenie zdolności wykonywania działań arytmetycznych. Zaskakuje ona szczególnie u kogoś, kto wydaje się być inteligentny. Program wykorzystuje unikalne metody przyswojenia podstawowych koncepcji i pojęć dotyczących matematyki. Jak wszystkie programy Davisa jest prowadzony indywidualnie z każdym klientem. Program matematyki trwa zazwyczaj od 7 do 8 dni. Jest to intensywny kurs, więc poprawa może zostać zauważona już w trakcie trwania programu. Program Opanowanie Matematyki Davisa® porządkuje podstawowe pojęcia, tworząc poprawne i solidne fundamenty, dzięki czemu matematyka może stać się zrozumiała.

Program Opanowanie Matematyki Davisa® pomaga dzieciom lub dorosłym, którzy mogą mieć następujące objawy:

Wyjątkowe trudności w arytmetyce
Brak zrozumienia kolejności/sekwencji
Trudność z systemem pozycyjnym (dziesiątkowym)
Trudności uczenia się faktów matematycznych
Zapominanie poprzedniego tematu matematyki, po przejściu do kolejnego
Przekręcanie/obracanie cyfr
Błędne odczytywanie zapisu matematycznego, np.: takie jak + zamiast x
Posługiwanie się raczej pamięcią niż zrozumieniem matematyki
Lęki związane z matematyką
Trudności z rozwiązywaniem zadań matematycznych związanych z czasem
Trudność w zrozumieniu zadań tekstowych

Program Opanowanie Matematyki Davisa® jest unikalny

Program Opanowanie Matematyki Davisa® to unikalny program, który obejmuje podstawowe koncepcje niezbędne do rozumienia matematyki, takie jak: zmiana, konsekwencja, przyczyna / skutek, kolejność, czas, porządek / nieporządek. Tych pojęć często brakuje osobom mającym trudności w matematyce, które wynikają z dysleksji. Dopóki te pojęcia nie zostaną przyswojone i opanowane, to zrozumienie matematyki będzie dla tej osoby niezwykle trudne. Najlepszym sposobem na przezwyciężenie dyskalkulii jest Program Opanowanie Matematyki Davisa®.

Program Opanowanie Matematyki Davisa® to:

7-8 dni indywidualnych zajęć
Zindywidualizowana uwaga i dbałość o potrzeby i cele edukacyjne klienta
Koncepcje niezbędne do tworzenia podstaw matematyki
Praktyczne metody pomocy w rozumieniu
Materiały niezbędne w czasie programu
Sesje konsultacyjne z metodykiem po zakończeniu programu.
W razie potrzeby konsultacje e-mailowe i telefoniczne.

Po zakończeniu programu klient powinien być gotowy do nauki matematyki według standardowych metod w szkole. Program matematyki ma na celu umożliwienie klientowi dalszego doskonalenia po zakończeniu programu. W rzeczywistości największa poprawa nastąpi w kolejnych miesiącach, gdy przyswojone pojęcia dające solidny fundament pozwolą na to, aby informacje zdobywane podczas nauki w środowisku szkolnym mogły zostać opanowane.

Skontaktuj się korzystając z naszego formularza kontaktowego,
lub telefonicznie pod numerem 731 108 360, aby zobaczyć, jak Ty lub Twoje dziecko
może przezwyciężyć dyskalkulię i czuć się swobodnie z matematyką.

Wyeliminuj problemy związane z dysleksją
i pozwól by Twój potencjał rozkwitał.

 

DYSLEKSJA POD KONTROLĄ

Marta Jarosiewicz

Metodyk Programów Korekcji Dysleksji Davisa®
Adres: ul. Sąchocka 2, Warszawa
tel. 731 108 360
e-mail: kontakt@dysleksjapodkontrola.pl 

 Profesjonalne usługi opisywane jako Programy Davisa®: Korekcja Dysleksji Davisa®, Opanowanie Symbolu Davisa®, Przywracanie Orientacji Davisa®, Opanowanie Matematyki Davisa®, mogą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające licencję nadaną przez Davis Dyslexia Association International.