Program Korekcja Dysleksji Davisa®

Program Korekcja Dysleksji Davisa®

To praktyczny i kreatywny program.
Jest szybki, skuteczny i przyjemny. Opracowany specjalnie dla dyslektyków. Dopasowany do stylu uczenia się osoby wykorzystującej myślenie przestrzenne i koncepcyjne. Szkoły, zajęcia wyrównawcze i inne programy wykorzystują metody, które często nie są dopasowane do problemów dysleksji. Mogą być torturą dla osób dyslektycznych i zwykle wymagają wielokrotnych powtórzeń oraz wielkiej dyscypliny zanim przyniosą efekty.
Metoda korekcji dysleksji metodą Davisa dociera do przyczyn problemów związanych z nauką i wykorzystuje naturalne predyspozycje i zdolności charakterystyczne dla sposobu uczenia się dyslektyków.

Co obejmuje program Korekcja Dysleksji Davisa®?

Sposób na skupianie się
Sposób autokontroli napięcia, czyli redukcji zbędnego napięcia
Zmniejszenie frustracji
Zwiększenie pewności siebie
Metody efektywnego czytania i czerpania radości z tego procesu
Zrozumienie czytanego tekstu
Techniki poprawiania pisowni i ortografii
Umiejętność poprawienia graficznej strony pisma (opcjonalnie)
Lepsze słyszenie i rozumienie

Jaka metoda jest używana?

Klient uczy się prostego sposobu skupiania się. Ten sposób skupiania się w metodzie Davisa jest charakterystyczny i unikalny. Gdy klient potrafi się skupić, zdolność uczenia się i przyjmowania informacji znacznie się poprawia. Ta praktyczna metoda daje pewność, że przyswojone informacje czy pojęcia nie zostaną zapomniane. Dyslektyk pokonuje trudności w czytaniu, rozumieniu i interpunkcji. Klienci lubią metodę, która dobrze współgra z ich umysłami nastawionymi na koncepcje i rozumienie. Program pozwala odnosić przyjemność z powrotu do czytania. Osoba dyslektyczna zazwyczaj bardzo szybko robi postępy. Ich zdolność czytania ze zrozumieniem rozwija się wraz z ich rosnącą wiarą we własne możliwości.

W trakcie zajęć  rodzic również poznaje i ćwiczy z dzieckiem poszczególne techniki, tak żeby wspierać je we wdrożeniu nowo poznanych narzędzi w życie codzienne.

Po programie

Klient kończy program wyposażony w
• narzędzia
• zrozumienie
• możliwości
• materiały
aby wdrażać Metody Davisa® w swoim codziennym życiu.
Regularna kontynuacja zajęć w domu jest niezbędnym elementem Programu Korekty Dysleksji.

Szkolenie dla rodzica lub innej osoby wspierającej

Sukces programu wymaga wdrożenia poznanych narzędzi do codziennego życia, a także kontynuowania procedury Opanowywania Symbolu Davisa® dla słów pułapek.
Dzięki przeszkoleniu rodzic lub inna osoba może pomagać klientowi w tych działaniach.

Wyeliminuj problemy związane z dysleksją
i pozwól by Twój potencjał rozkwitał.

 

DYSLEKSJA POD KONTROLĄ

Marta Jarosiewicz

Metodyk Programów Korekcji Dysleksji Davisa®
Adres: ul. Sąchocka 2, Warszawa
tel. 731 108 360
e-mail: kontakt@dysleksjapodkontrola.pl 

 Profesjonalne usługi opisywane jako Programy Davisa®: Korekcja Dysleksji Davisa®, Opanowanie Symbolu Davisa®, Przywracanie Orientacji Davisa®, Opanowanie Matematyki Davisa®, mogą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające licencję nadaną przez Davis Dyslexia Association International.