O dysleksji

Co to jest dysleksja?

Dysleksja to po prostu inny styl myślenia.
Dyslektycy przejawiają niezwykłe zdolności. Są kreatywni, pomysłowi, wizualni, mają przestrzenną wyobraźnię i zdolność koncepcyjnego myślenia. Mają otwarty umysł i potrafią spostrzegać obiekty i sytuacje z różnych perspektyw.
Czasami ten ich wizualny styl myślenia przestrzennego powoduje zakłócenia w postrzeganiu, szczególnie jeśli chodzi o dwuwymiarowe symbole takie jak np. litery, cyfry, słowa. Symbole mogą u nich powodować zamęt, rozpraszać. Zakłócenia w postrzeganiu przeszkadzają zazwyczaj efektywnie czytać i prowadzą do trudności w uczeniu się.

Niektóre z najczęstszych trudności dyslektyków

Trudności z czytaniem lub czytaniem ze zrozumieniem
Łatwe rozpraszanie się
Kłopoty z ortografią lub pismem odręcznym
Trudności z nauką mimo inteligencji
Niska samoocena
Słabe umiejętności społeczne
Frustracja

Podstawowe umiejętności osób z dysleksją (za książką „Dar dysleksji” Ronalda D. Davisa) 

Duża świadomość otoczenia
Ponadprzeciętna ciekawość
Myślenie głównie obrazami zamiast słowami
Zdolność doświadczania wyobrażeń  jako rzeczywistości
Myślenie i postrzeganie wielowymiarowe (z wykorzystaniem wszystkich zmysłów)
Intuicyjność i wnikliwość
Żywa wyobraźnia i kreatywność 

 

Trudności napotykane w systemie edukacji

System edukacji jest przeznaczony przede wszystkim dla osób myślących słowami
Dyslektycy są zorientowani na znaczenie – szybko się rozpraszają jeśli nie rozumieją
Uczący się przez doświadczanie są zaniedbywani w większości szkół
Szkoły do nauki czytania używają metod słuchowych/fonicznych – sposobu, który bazuje na słabej stronie dyslektyków

Dziedziny w jakich dysleksja może pomóc odnosić sukcesy

Planowanie strategiczne
Wynalazczość
Projektowanie/konstruowanie
Architektura
Budownictwo
Inżynieria
Działalność artystyczna
Aktorstwo
Pisarstwo
Sport

Dlaczego niektórzy dyslektycy dziwnie widzą słowa?

Osoby z dysleksją mają zdolność postrzegania rzeczy w sposób trójwymiarowy, dlatego są tak dobre w dziedzinach, takich jak sztuka, inżynieria itp. Myślenie obrazami pomaga w świecie realnym, ale postrzeganie zapisanych słów trójwymiarowo powoduje problemy! Jeśli więc dyslektyk zaczyna myśleć przestrzennie, czytając słowa to percepcja może zostać zniekształcona, a mózg nie otrzymuje dokładnych wiadomości. Tak więc druk może się rozmazać, a nawet poruszać lub słowa mogą zostać pominięte lub zmienione. Programy Korekcji Dysleksji Davisa® dają doskonałe narzędzia, które można wykorzystać do przezwyciężenia tych tendencji.

Jaki jest cel czytania?

Podstawowym celem czytania jest zrozumienie. Dla dyslektyka zastanowienie się nad znaczeniem tekstu zwykle oznacza wizualizację lub wyobrażenie sobie tego, co czyta. Łatwo jest wyobrazić sobie psa, dinozaura czy kwiat. Jednakże jest wiele słów, które nie mają żadnego związanego z nimi obrazu. Spróbujcie wyobrazić sobie znaczenie słów takich jak np.: lub, gdy, więc, również… Takie słowa bez obrazu to dla dyslektyka pułapki. Napotykając je w tekście widzi „białą plamę”. Słów pułapek jest ponad dwieście. W Programie Korekcji Dysleksji Davisa® klient bada znaczenie takich słów i tworzy swój własny model dla danego słowa, aby zapewnić pełne zrozumienie i wyeliminować zamieszanie jakie powoduje napotkanie słowa-pułapki. Przyszłe użycie opanowanego słowa nie powoduje dezorientacji, ponieważ istnieje już obraz znaczenia tego słowa.

Wyeliminuj problemy związane z dysleksją
i pozwól by Twój potencjał rozkwitał.

 

DYSLEKSJA POD KONTROLĄ

Marta Jarosiewicz

Metodyk Programów Korekcji Dysleksji Davisa®
Adres: ul. Sąchocka 2, Warszawa
tel. 731 108 360
e-mail: kontakt@dysleksjapodkontrola.pl 

 Profesjonalne usługi opisywane jako Programy Davisa®: Korekcja Dysleksji Davisa®, Opanowanie Symbolu Davisa®, Przywracanie Orientacji Davisa®, Opanowanie Matematyki Davisa®, mogą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające licencję nadaną przez Davis Dyslexia Association International.