Kiedy mówimy o dysleksji, ADD / ADHD lub jakimkolwiek innym typie trudności z uczeniem się, to mówimy o czymś co jest bardzo skomplikowaną ideą. Jak zrozumieć, co dzieje się w umyśle kogoś innego? Co, kiedy, dlaczego i jak myśli…

Koncentrując się często na trudnościach osób z neuro-różnorodnością, należy podkreślić, że wiele z tych osób jest doskonałych w matematyce, organizacji, tworzeniu itp. są ludźmi skrajności.

Ten użyteczny diagram pokazuje różne, powszechnie współistniejące trudności z uczeniem się, dysleksją, ADHD, a nawet z autyzmem.
Grafika pokazuje, dlaczego diagnozowanie osób z dysleksją i innymi trudnościami z nauką bywa tak trudne. I dlaczego używa się tak wielu różnych “nazw”. Objawy mogą być trudne do rozróżnienia, ponieważ nakładają się.

Metoda Davisa może pomóc w wyjaśnieniu zachowań i zmianie sposobu myślenia ludzi, tak by ich frustracja była mniejsza i żeby mieli większą szansę na sukces w dzisiejszym świecie.