FAQ

Często zadawane pytania:

Czy program jest dla każdego?

Program Korekcji Dysleksji Davisa® ma 97-procentową skuteczność. Wstępna konsultacja określa przydatność metody dla klienta.
Programy Davisa® są najbardziej rozprzestrzenionymi programami na świecie. Programy Davisa® są przeznaczone dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 8 lat. Dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat przeznaczony jest program Mali Uczniowie. Bardzo ważna jest motywacja klienta do zmiany – metodyk może go w tym wspierać.

Czy wielu dorosłych podejmuje program Korekcji Dysleksji Davisa®?

Dorośli dyslektycy odnoszą bardzo duże korzyści z Programu, ponieważ mają silną motywację niezbędną do skutecznego wprowadzenia zmian. Dorośli zdobywają pewność siebie i narzędzia potrzebne do osiągnięcia swoich celów. Dorośli klienci po Programie często mówią, że ​​Korekcja Dysleksji Davisa® jest “łatwiejsza, niż myśleli” i “bardzo skuteczna”.

Jaka jest różnica między Programem Korekcji Dysleksji Davisa® a szkołą, czy innymi programami, których próbowaliśmy?

Dyslektycy myślą w sposób wizualny a nie werbalny, są osobami uczącymi się poprzez doświadczanie. System szkolny i liczne klasy często nie wychodzą naprzeciw tego typu uczniom. Inne metody i programy pomocy wykorzystują najczęściej metody słuchowe/foniczne zwiększające zdolność czytania. Takie sposoby kształtują pewnego siebie i niezależnego czytelnika, ale tylko wtedy gdy chodzi o osoby myślące werbalnie, czyli słowami. Dyslektycy do takich nie należą i dlatego proponujemy Metody Davisa®, które są dopasowane do sposobu percepcji specyficznego dla osób myślących niewerbalnie.

Czy istnieje jakiś program ADHD?

Bardzo skuteczny program ADHD nosi nazwę Programu Opanowanie Skupienia Davisa®. Ten efektywny program dotyczy zagadnień i trudności związanych z życiem codziennym. Poprzez dogłębne opanowanie pojęć, narzędzi, zajecia manualne oraz obserwując swoje codzienne postępy w “prawdziwym świecie” Klienci doświadczają kontroli i zaczynają ją lubić i doceniać.

Czy jest jakiś test dysleksji online, który mogę zrobić?

Tak, jest. Link do testu dysleksji Davisa (niestety tylko po angielsku): Davis Dyslexia Test  

Co z dziećmi, które mają trudności a nie ukończyły jeszcze 8 lat?

To zależy od tego czego oczekujemy od dziecka i czy jest konieczne rozpoczęcie programu “gotowy do czytania”. Istnieje bardzo skuteczny program Program Davisa® dla Małych Dzieci, który jest praktycznym programem wykorzystującym plastelinę i wizualne metody czytania. Osobiście przeprowadzam ten program tylko z dziećmi w wieku 6-8 lat, ponieważ uważam, że dzieci mające problemy z czytaniem w młodszym wieku, mogą być jeszcze nie gotowe do samodzielnego czytania i powinny bawić się i cieszyć gdy ktoś czyta im na głos.

Jak trudności z matematyką/dyskalkulią można przezwyciężyć w ciągu tygodnia?

Osoby podejmujące Program Opanowanie Matematyki Davisa® zauważają znaczną poprawę w trakcie trwania programu. Wyposaża się je w narzędzia, pojęcia i zrozumienie, które pozwalają na poprawę możliwości liczenia. Mają praktyczne metody odkrywania ich własnego sposobu rozumienia i liczenia. Zaczynają rozumieć podstawy matematyki, są gotowe do nauki i mogą ją kontynuować po zakończeniu programu.

Co zrobić, jeśli dana osoba ma problemy związane z postrzeganiem, takie jak rozmazywanie się liter lub przemieszczenie słów?

Zdolność wizualizacji i trójwymiarowej wyobraźni jest wielką zaletą, gdy człowiek podejmuje aktywność twórczą lub inną wymagającą myślenia przestrzennego. Wzrokowe problemy z percepcją pojawiają się, gdy mózg przestawia się na postrzeganie obejmujące czynności dwuwymiarowe, takie jak czytanie, pisanie, stosowanie ortografii i matematyka. Ucząc osobę dyslektyczną technik kontrolowania jej własnego postrzegania, pozwalamy jej wpływać na przyczynę dysleksji, a nie tylko na objawy. Program Korekcji Dysleksji Davisa® odnosi się do głównej przyczyny problemu – nie tylko do objawów. Następnie kontynuowanie Opanowywania Symbolu Davisa® eliminuje konsternację związaną ze słowami i  symbolami (jak np. litery i cyfry).

Jak ADHD można przezwyciężyć w tydzień?

Osoby, które podejmują Program Opanowanie Skupienia Davisa®, zauważają znaczną poprawę już w trakcie trwania programu. Otrzymują narzędzia do kontroli uwagi i opanowują pojęcia pomagające pojmowanie otoczenia i wzajemnych zależności, co razem pozwala na zmianę dotychczasowych zachowań. Zastosowana analiza sytuacji z życia codziennego, pomaga zrozumieć sytuacje z przeszłości, co z kolei daje możliwość zmiany przyszłych zachowań. Ćwicząc poznane umiejętności w codziennym życiu, Klient nadal się doskonali i rozwija je po programie.

Czy istnieją dowody naukowe dotyczące skuteczności Programów Davisa®?

Dowody naukowe są dostępne na międzynarodowej stronie Davis Dyslexia International Association. W 1980 Ronald Davis znalazł prosty i skuteczny sposób poprawiania zaburzeń percepcji powodujących objawy dyslektyczne. Od tamtej pory przeprowadzono wiele badań dotyczących Metod Davisa® na całym świecie. Opracowane metody zostały uzupełnione przez studia przypadków i niezależne badania.

Wiele z metod wykorzystujących plastyczność mózgu, które naukowcy odkryli niedawno, były stosowane w programach Davis od wielu lat, w oparciu o sukcesy metod empirycznych.

Ile czasu zajmuje Program Korekty Dysleksji Davisa®?

Istnieje kilka różnych Programów Davisa®. Najczęściej spotykanym programem jest korekcja czytania czyli Korekcja Dysleksji Davisa. Ten program trwa łącznie 5 dni. Ostatni dzień spędzony jest z rodzicem lub osobą wspierającą, aby mogła ona przeszkolić się we wszystkich technikach niezbędnych do kontynuowania pracy w domu. Regularna kontynuacja zajęć w domu jest niezbędnym elementem sukcesu Programu Korekty Dysleksji Davisa®.

Program Opanowanie Uwagi (np. dla ADD lub ADHD) zwykle trwa 5 dni.
Program matematyczny zajmuje zwykle 7-8 dni.
Każdy program zajmuje 6 godzin dziennie.
Jedynie Program Davisa® dla Małych Dzieci jest dostosowywany do potrzeb i możliwości dziecka, ale również zajmuje 30 godzin.
Po programie Klient ma do dyspozycji 6 dodatkowych godzin do wykorzystania na konsultacje w razie potrzeby.

Ile kosztuje program Korekty Dysleksji Davisa w Dysleksja pod kontrolą?

Standardowy 30-sto godzinny program kosztuje 4900 zł. Ponieważ program jest intensywny, jest opłacany z góry na początku programu. Przedpłata 1000 zł stanowi rezerwację terminu. Zakres programu jest dostosowywany do potrzeb i celów Klienta.

Koszty dłuższych programów zależą od czasu ich trwania.

Czy dysleksja jest wyleczona pod koniec tygodnia?

Dysleksja nie jest chorobą, a więc nie jest leczona.
Dysleksja jest sposobem myślenia, który sprawia, że obdarzone nim osoby są kreatywne, pomysłowe, mają przestrzenną wyobraźnię i zdolność koncepcyjnego myślenia. Wiemy również, że istnieją wywołane przez ten talent problemy czy niedogodności, które należy nauczyć się kontrolować, aby pozostawić tylko dar.
Klient zauważy zmiany w ciągu tygodnia. Pod koniec tygodnia Klient rozumie, jak używać narzędzi i technik do korygowania dysleksji i kontynuowania pozytywnej zmiany po zakończeniu Programu. Kontynuacja korzystania z narzędzi i wykonywanie ćwiczeń po programie jest konieczne, aby w pełni cieszyć się efektami zmiany rozpoczętej podczas programu.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Dysleksja pod kontrolą pod adresem: ul. Sąchocka 2 w Warszawie.
W wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą odbyć się u klienta.

Czy rodzic musi uczestniczyć w programie?

Rodzic lub osoba wspierająca zawsze jest mile widziana. Nie jest to jednak obowiązkowe. Zalecana jest obecność rodziców młodszych dzieci dla ich komfortu. Konieczna jest jedynie obecność na szkoleniu ostatniego dnia programu.

Jedynie Program Davisa® dla Małych wymaga obecności opiekuna przez cały lub większość czasu.

Martwię się, że moje dziecko opuszcza zajęcia w szkole.

Jeśli Państwa dziecko ma trudności w klasie i/lub ma obniżoną samoocenę, to tygodniowa nieobecność w szkole nie spowoduje mu znacznej różnicy. Natomiast poprawa poczucia własnej wartości i zwiększenie możliwości przyniosą zdecydowanie więcej korzyści niż dałyby mu opuszczone w tym czasie zajęcia szkolne. Zwykle szkoły wspierają uczniów, którzy zmagają się z czytaniem lub mają trudności z nauką i nie robią trudności znając przyczynę nieobecności.

Wyeliminuj problemy związane z dysleksją
i pozwól by Twój potencjał rozkwitał.

 

DYSLEKSJA POD KONTROLĄ

Marta Jarosiewicz

Metodyk Programów Korekcji Dysleksji Davisa®
Adres: ul. Sąchocka 2, Warszawa
tel. 731 108 360
e-mail: kontakt@dysleksjapodkontrola.pl 

 Profesjonalne usługi opisywane jako Programy Davisa®: Korekcja Dysleksji Davisa®, Opanowanie Symbolu Davisa®, Przywracanie Orientacji Davisa®, Opanowanie Matematyki Davisa®, mogą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające licencję nadaną przez Davis Dyslexia Association International.