Jedno z trafnych i błyskotliwych stwierdzeń Alberta Einsteina, który bardzo dobrze wiedział jak się czują dzieci z dysleksją w szkole… Sam miał duże trudności i był słabo oceniany. Na szczęście nie zdołano zabić jego ciekawości świata i kreatywności.

Macie w rodzinie lub znacie jakichś dyslektyków?

Zapytajcie jak odnajdują się lub odnajdywali w systemie edukacji, który nie jest dostosowany do ich sposobu myślenia i traktuje wszystkich równo zamiast każdego indywidualnie.

Skoro szkoła nie chce się przystosować do ucznia, to niestety uczeń musi się przystosować do szkoły. Sposobem na łatwiejsze radzenie sobie z nauką może być Korekta Dysleksji Davisa®.